Új könyv idézi fel Angelo Rotta nuncius munkásságát és korát

A Magyarország Barátai Alapítvány (MOBA) kedden mutatta be új könyvét "Angelo Rotta nuncius politikai jelentéseiből 1930-1939, 1938-1945" címmel. A rendezvényt a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) budai várbeli székházában tartották a Magyar Nemzeti Levéltárral együttműködve.

Beszédet mondott Michael W. Banach apostoli nuncius, Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke, Érszegi Márk Aurél, a Külügyminisztérium vallásdiplomáciai főtanácsosa, Fejérdy András, a Történettudományi Intézet igazgatóhelyettese, Zombori István történész és Somorjai Ádám OSB, a kötetek szerkesztője. A két kötetet Somorjai Ádám atya és néhai Csíky Balázs szerkesztette.

Angelo Rotta címzetes érsek és thébai apostoli nuncius a 20. századi magyar történelem egyik legismertebb személyisége volt. Ma már kevesen emlékeznek tetteire és munkásságára, és még azok is, akik még emlékeznek rá, elsősorban a második világháború alatti zsidómentő munkájára gondolnak.

Angelo Rotta 1925 óta tevékenykedett Törökországban, ahonnan 1930-ban áthelyezték a magyarországi nunciatúra élére. Rotta tevékenységét - békeidőben - az 1938-ban megrendezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fémjelezte. A nuncius aktívan részt vett ennek az eseménynek az előkészületeiben, amely az egész világ figyelmét Magyarországra irányította. A MOBA által kiadott első kötet fontos hozzájárulás e fontos korszak történetéhez.

A második rész, amely az 1938-1945 közötti időszakot öleli fel, több témával foglalkozik: a háború idejével, Magyarország német érdekeknek való behódolásával és a nuncius Isztambulon keresztül történő távozásával. A kötet kiemeli a zsidók védelmében végzett munkáját, jelentéseit és a Vatikánból kapott utasításait.

A kötetben szereplő dokumentumgyűjteményt Ferenc pápa 2020-as rendelete tette lehetővé, amely megnyitja a kutatók előtt XII. Pius pápa pontifikátusának (1939-1958) időszakát. A gyűjtemény főként a Vatikáni Államtitkárság kormányközi kapcsolatok osztályának archív anyagán alapul.

Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke köszöntőjében megköszönte Dr. Szabó Csaba MNL főigazgatónak a lehetőséget, hogy a nagyszámú közönség jelenlétében megtarthatta ezt a könyvbemutatót, és üdvözölte a pápai nunciust, Msgr Michael W. Banachot is. Megköszönte Somorjai Ádám bencés szerzetesnek, hogy Angelo Rotta levelezésének közzétételével a magyar múlt egy nagyon fontos korszakát tárta fel.

Vizi E. Szilveszter a múlt feltárásának fontosságát a latin közmondással hangsúlyozta: "Sine preteritis, futura nulla" (Múlt nélkül nincs jövő). A Magyarország Barátai Alapítvány az elmúlt 10 évben nemcsak a mai Magyarország méltányos megítélésére törekedett, hanem olyan könyvek kiadását is támogatta, amelyek objektíven mutatják be az új generációknak Magyarország múltjának tényeit - tette hozzá. Őexcellenciája Michael W. Banach felhívta a figyelmet a kereszténység fontos szerepére Magyarország és Európa fejlődésében, a pannonhalmi kolostor példáján keresztül, amelyet Magyarország első királya, Szent István alapított.

Michael W. Banach apostoli nuncius a Hungary Today-nek adott interjújában elmondta, hogy ha Angelo Rotta munkásságából ki tudna választani egy gondolatot, amit a mai keresztényeknek követni szeretne, akkor az "az abszolút következetessége, az abszolút koherenciája lenne az első naptól kezdve". Különösen a zsidó nép üldözésével és deportálásával kapcsolatban. Az akkori magyar külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseiben és a Rómába küldött jelentéseiben nagyon világosan kifejtette, hogy ez valami emberellenes és keresztényellenes dolog. Rota következetessége volt az, ami megkülönböztette őt, és erre van szükség napjainkban.  Az a kitartás, amellyel kitartott elképzelései mellett, lenyűgöz engem Angelo Rotta érsekben" - mondta az apostoli nuncius.

Arra a kérdésre, hogy a Rotta hogyan áll ki a hit mellett a mai ellenséges politikai és kulturális környezetben, Őexcellenciája Banach azt válaszolta, hogy "a koherencia és annak gyakorlása, amit prédikálunk, nagyon fontos szempont. Az evangéliumokban azt olvassuk: "Ti vagytok a világ világossága és a világ sója", és a sót a dolgok megőrzésére használják, de a dolgok fűszerezésére is. Ha pedig túl sok a só, az étel ehetetlen. Úgy gondolom, hogy a keresztény tanúságtétel egyik üzenete számunkra ma az, hogy hogyan tudunk megfelelő mennyiségű sót adni a társadalom és a világ ízesítésére. Ha vannak emberek, akik nem félnek tanúságot tenni keresztény hitükről, az nagyszerű jele annak, hogy a föld sója vagyunk. Rotta érsek koherens tanúságtételéről van szó."

A Hungary Today kérdésére, hogy mit gondol arról, hogy a magyar kormánypártok a kereszténységet a magyar államiság alapjaként értelmezik, Banach nuncius így válaszolt: "Ha őszinték vagyunk magunkhoz, tagadhatatlan, hogy Európa keresztény eredetű, keresztény gyökerű. Még egy Wolfgang Goethének - aki nem az egyház iránti nagy szeretetéről volt ismert - tulajdonított diktum is azt mondja, hogy Európa a zarándoklatból született, és hogy a kereszténység az anyanyelve. Azt hiszem, tagadhatatlan, hogy Európa keresztény gyökerekkel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy Európában nem lehet pluralista társadalom? Nem, de ezt meg kell őriznünk" - mondta Michael W. Banach.

Fotók: MNL, MOBA

Csatolt képek