Változás a Magyarország Barátai Alapítvány Elnökségében

Tisztelt Barátaim! Tisztelt Magyarország Barátai!

Közösségünk története 2008-ban kezdődött, amikor Orbán Viktor úrral és Martonyi János korábbi külügyminiszter úrral a 21. század kihívásairól és lehetőségeiről beszélgettünk. Ennek kapcsán merült fel a gondolat, hogy létrehozunk egy érdekközösséget a diaszpórában élő, a tudomány, a kultúra, a gazdaság és a közélet területén sikeres magyarokból, illetve azokból, akik szeretik, elismerik népünket és véleményformálóként javítani tudják a hazánkról kialakult, gyakran hamis képet. Mindhárman egyetértettünk abban, hogy a világban élő sikeres magyarokat, akik velünk közel azonos értékrendet képviselnek, a baloldali kormányok elhanyagolták.

A Magyarország Barátai Alapítvány születésnapjának 2011. június 6-át tekinthetjük, ekkor jegyezték be hivatalosan a világnagyságokból álló Alapítótársaimmal létrehozott, értékközösségünket.

13 évvel Alapítványunk születése után, megszámlálhatatlan sikerrel a hátunk mögött és tengernyi feladattal előttünk, úgy döntöttem, átadom biztos alapokon nyugvó értékeinket, eszmeiségünk és filozófiánk továbbvitelét, megkezdett utunk folytatását. Utódom kiváló barátom, Magyarország barátja, Dr. Stumpf István jogász, politológus, szociológus, egyetemi tanár, az első Orbán-kormányban a Miniszterelnök helyettese, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, volt Alkotmánybíró, aki jelenleg a Miniszterelnök Stratégiai Tanácsadó Testületének a tagja.

Örömmel mondhatom, sikerrel teljesítjük küldetésünket, Magyarországnak sok barátja van, elkötelezetten járulunk hozzá a pozitív kép alakításához, amely hazánkról formálódik a világban, és küzdünk azért, hogy a magyarokról az igazat és a magyaroknak is az igazat mondják!

Alapítványunk azonban nem vívhatta volna ki tekintélyét Orbán Viktor miniszterelnök úr, és az egymást követő Orbán-kormányok tagjainak következetes és kitartó eszmei, közéleti és gazdasági pártfogása, támogatása nélkül. Köszönöm Miniszterelnök úr!

Köszönöm Magyarország egymást követő Köztársasági Elnökeinek, hogy rendszeresen fogadták és fogadják a Magyarország Barátai Közösség hazaérkező tagjait. Schmitt Pál úr, Kövér László úr (akivel Házelnökként is jó kapcsolatot ápolunk) Áder János úr, Novák Katalin asszony és 2024 márciusától Sulyok Tamás köztársasági elnök úr segíti közösségünket, hogy a tagok véleményformáló erejére támaszkodva, hazánkról hiteles, méltányos és az eredményeinkhez hű kép alakulhasson ki a világban.

Köszönöm Alapítóinknak, hogy szükségét érezték közösségünket létrehozni és folyamatosan segítik küldetésünk megvalósítását. Személyes hírnevük a mai napig hitelesíti tevékenységünket. Mindazok szellemisége is örökre velünk van, akik már nem lehetnek közöttünk.

Köszönöm a Felügyelő Bizottságunk és Kuratóriumunk minden korábbi és jelen Tagjának önzetlen, elhivatott és kitartó munkáját. Elismerésem és köszönetem az egymást követő, kiváló ügyvezető igazgatóinknak, Karlócai Orsolya asszonynak, Verseghi-Nagy Miklós úrnak és Bényei Katalin asszonynak, valamint minden múltbéli és jelenlegi munkatársnak, szerkesztőnek és főszerkesztőnek, Nagy-Vargha Zsófia asszonynak, Halász-Szabó Miklós úrnak. Köszönöm Dr. Deme Dániel úrnak, a Hungary Today és Ungarn Heute jelenlegi főszerkesztőjének hogy az újságírást szolgálatnak tekintve, portáljaink sajátos, egyedi és piacvezető szerepet tölthetnek be a hazai idegen nyelvű média palettáján.

 Szeretném kifejezni köszönetem Mrácz Ágoston Sámuel úrnak, a Nézőpont Intézet vezetőjének a kezdetektől tartó szakmai támogatásáért.

 Köszönöm partnereinknek, támogatóinknak, szponzorainknak a sokéves, értékes együttműködést. Minden érték, függetlenül az érdekektől, támogatást igényel és kell, hogy kapjon. Igaz ez Alapítványunkra is!

Végére hagytam a legfontosabbat, tagságunkat, a világban élő magyarokat, Magyarország Barátait! Köszönöm, hogy mindig számíthattam a segítségükre! Tőlük tanultam meg, hogy a hazaszeretet nem a holléttől függ, hogy nem kell szívet váltani ahhoz, ha országot cserélek!

Nekünk állampolgároknak Európa ezen fertályán tudomásul kell vennünk, hogy ha véleményt formálunk, akkor részt veszünk a közéletben. Kötelességünk, hogy a bonum commune-t, a közös jót szolgáljuk. Gondolatainkban és cselekedeteinkben egyidejűleg kell a nemzetit és a nemzetközit, a hagyományt és az újdonságot kifejeznünk. Ez a feladatunk, Magyarország Barátainak a feladata. Köszönöm a közös munkát, amelyet a jövőben a Kuratórium tagjaként folytatok. Arra kérem Önöket, Benneteket, vigyétek továbbra is jó hírét hazánknak, hogy minél többen legyenek Magyarország Barátai!