Kihirdették a Magyarország Barátja Díj 2023-as nyerteseit

A Magyarország Barátai Alapítvány 2023-ban már hatodik alkalommal osztja ki a Magyarország Barátja Díjat. A 2016-ban alapított díjat első alkalommal, 2017 májusában Lipták Bélának, az Amerikai Magyar Lobbi vezetőjének, Reinhard Olt újságírónak és az Amerikai Magyar Szövetségnek ítélte az Alapítvány kuratóriuma.

Az Alapítvány Kuratóriuma örömmel hirdeti ki a 2023-as Magyarország Barátja Díj nyerteseit. Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak, akikről alább olvashatnak!

BOLLOBÁS BÉLA

Prof. Bollobás Béla Széchenyi-díjas matematikus, 1943. augusztus 3-án született Budapesten.

Az ELTE-n végzett matematikusként, az egyetemi évek alatt sikerült egy évet Cambridge-ben a Trinity College-ban töltenie, ami nagy hatással volt rá. A Matematikai Kutató Intézet munkatársa lett, majd 1969-ben sikerült engedélyt kapnia, hogy Angliába utazzon. Cambridge-ben doktorált, majd az egyetem oktatója lett. Több, mint ötven éve tanít, kutatásai rendkívül szerteágazóak: a kombinatorika, a véletlen gráfok elmélete, funkcióanalízis, izoperimetrikus egyenlőtlenségek, és az additív számelmélet területén alkotott. Több, mint 450 tudományos cikk és 10 könyv szerzője, tanári pályája során több, mint 50 végzős Ph. D-s diákja volt.

Munkásságának elismeréseként több egyetem választotta, hívta professzorai közé. Tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának, az angol Royal Society-nek, valamint a Lengyel Tudományos Akadémiának.

A Magyarország Barátja Díjat tudományos munkássága mellett azért a több évtizedes tevékenységért is kapja, melynek során Cambridge-ben tanuló magyar fiatalokat támogatta. Több magyar diáknak szerzett angol és amerikai ösztöndíjat, abban a reményben, hogy hazatérve ezek a diákok a magyar tudományos életet gazdagítják.

KEREKES JUDIT

Dr. Kerekes Judit matematikus, pedagógus, cserkész. Egyetemi diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte, majd az ELTE-n doktorált. Tanított többek között a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán, majd az ausztriai Kremsben tartott bemutató órája után meghívást kapott New Yorkba, ahol elnyert egy tanári állást, és ott maradt. The City University of New York Collage of Staten Island matematika tanszékét 15 éven át vezette. Számos konferenciát szervezett, lehetőséget biztosítva a magyar tudósok és professzorok amerikai bemutatkozására.

Amerikai karrierútja ötven éve töretlen. Emellett folyamatos kapcsolatot tartott a magyarországi tanítóképzéssel is, mert tudta, hogy Magyarország a logikus gondolkodás tanításában, míg az USA diákok önbizalmának növelésében, önállóságra nevelésében, az elmélet gyakorlatba ültetésében nagyon jó.

Munkája mellett mindig aktív szerepet vállalt az amerikai magyar közösségek életében: az Amerika Magyar Szövetség (American Hungarian Federation) főtitkára, az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány kurátora, a Külföldi Magyar Cserkészek Szövetségének cserkésztisztje, az Amerikai Magyar Iskolák Találkozójának egyik alapítója és társelnöke, a Diaszpóra Tanács tagja. Két évtizeden át volt az Amerikai Magyar Színház színésze és alelnöke, és egy évtizeden át a Nyári Magyar Nemzetközi Iskolatábor táborparancsnoka és iskolaigazgatója.

Számos magyarországi és amerikai kitüntetéssel rendelkezik.

KOMLÓSSY JÓZSEF

Komlóssy József 1936. március 9-én született. Általános iskolai tanulmányai után a debreceni Erdészeti Technikumot végezte el, felsőfokú tanulmányait 1954-től a soproni Erdőmérnöki Főiskolán kezdte meg. Itt érte a forradalom híre, melynek aktív részese lett. A megtorlások elől évfolyamtársaival és a tanári kar egy részével Kanadába menekült, ahol meghonosították az európai értelemben vett gyakorlati klasszikus erdőgazdálkodást.  1962-ben áttelepült Svájcba, ahol építőmérnökként dolgozott. 1996-ban felszámolta tervezőirodáját, hogy minden idejét legfontosabb életcéljának, az egyetemes magyarság szolgálatának szentelhesse.

A nyolcvanas évek közepétől egyre aktívabb szerepet vállalt nemzetközi szinten kisebbségvédelmi ügyekben. Közreműködött abban, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága a falurombolások miatt elmarasztalja Romániát, a Nemzetközi Erdély Bizottság titkáraként segélyszállítmányokat szervezett Nyugat-Európából Erdélybe és Moldvába a Ceauşescu rendszer bukását követően. 1990-ben meghívták az Európai Népek Föderális Uniójának az elnökségébe.

2004-ben tevékenységét a magyar kormány a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével ismerte el, 2016-ban a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült. Az elmúlt évtizedekben mintegy 80 szakcikke, tanulmánya és előadása jelent meg, idén pedig a visszaemlékezéseire épülő Utolért az idő című kötet.

HUNGARIAN YOUTH ASSOCIATION

A Hungarian Youth Association szervezete három éve alakult meg azzal a céllal, hogy a diaszpórában tanuló magyar diákok érdekeit képviselje, és ápolja a Magyarországgal való kulturális kapcsolatukat. A szervezet kiterjesztett nemzetközi hálózatának köszönhetően több, mint 13 országban, 80 egyetem van jelen, és több, mint 7000 diákot ér el. A HYA szervezői csapata jelenleg 85 önkéntesből áll, akik maguk is külföldi felsőoktatási intézmények hallgatói.

Tevékenységeik között szerepelnek: országjáró tájékoztató előadások a külföldi továbbtanulási lehetőségekről, melyek elérhetőek hátrányos helyzetű diákok számára is; kapcsolatépítés a kint tanuló középiskolások és egyetemisták, valamint a diaszpóra közösségek között; közösségépítő-, és kultúra ápoló programok szervezése. Létrehoztak a honlapjukon egy ingyenesen hozzáférhető, ország-specifikus tájékoztatót, mely segítséget nyújt a magyar fiataloknak nemzetközi továbbtanulási lehetőségeik feltérképezéséhez.

A végzett diákokat segítik a karrierjük elindításában, illetve magyarországi érvényesülésükben. Karrier-orientált előadásaikon keresztül a magyarországi munkaerőpiaci lehetőségeit népszerűsítik és az elhelyezkedéshez szükséges kapcsolatokat közvetítik magyar cégekkel.

Lengyel partnerszervezetükkel közösen európai uniós petíciót indítottak annak érdekében, hogy a brexit után drasztikusan megemelkedő brit egyetemi tandíjak ne jelenthessenek akadályt az Európai Unióban élő fiataloknak. 2022-ben felkerültek a Forbes magazin 30 sikeres magyar 30 év alatt listájára.

Korábbi kitüntetettek:

2018:

 • Radda Marika, a Club Pannonia elnöke
 • Heddadné Nagy Annamária, a Párizsi Magyar Református Gyülekezet presbitere
 • Lauer Rice Andrea és Pigniczky Réka, a Memory Project vizuális archívumér

2019:

 • Bede-Fazekas Zsolt, a Torontói Független Magyar Rádió főszerkesztője
 • Christopher Ball, Magyarország connecticuti tiszteletbeli konzulja
 • Külföldi Magyar Cserkészszövetség

2020: 

 • Czaun Miklós, az USA Nyugati Parti Magyar Tudósklub elnöke
 • Friedrich Ireghy Annamária, a Hamburgi Magyarok Egyesületének elnöke
 • Andreas Unterberger újságíró

2021:

 • Gaál-Schott Anikó, "Magyarország és a washingtoni régió közötti hídk"
 • Haynalné Kesserű Zsuzsánna újságíró
 • Bécsi Európa Klub

2022:

 • Miska János, a Miska János Kanadai Magyar Irodalmi Archívum alapítója
 • Dr. PAPP AYKLER ZSUZSANNA, a kanadai Rákóczi Alapítvány elnöke
 • Amerikai Magyar Koalíció