Elhunyt Smuk András, a bécsi „Europa“-Club elnöke

75 éves korában január 12-én elhunyt Smuk András geológus, a bécsi „Europa“-Club elnöke. Smuk András, aki gyermekkorában családjával Ausztriába menekült, közel fél évszázadon át dolgozott az ausztriai magyar közösségért, az ’56-os forradalom emléke és a magyarság megőrzéséért.

Smuk András 1947-ben született az osztrák-magyar határ melletti Pusztasomorján. Miután családja földjeit államosították, édesapja 1952-ben a kommunista hatalom fenyegetései elől Ausztriába menekült.

Amikor 1956-ban kitört a magyar forradalom, édesapja hazatért, de a forradalom leverése után ismét menekülni kényszerült, de ezúttal családjával és a 9 éves Andrással Ausztriába távozott Magyarországról.

– Mit gondol a magyarságról, a magyar emberekről?

– Két világháborút vészeltünk át, mindkettőben részt vettünk, és vesztesen kerültünk ki belőlük. Az eredmény: az országot lerombolták, nagy emberveszteség, illetve nagy a területveszteség. A nemzet mégis talpra állt. Ebben elsősorban a hazaszeretet segített. Hazát építeni, megtartani csak nemzetben gondolkodó emberek képesek - mondja Smuk András.

Smuk András tanulmányait az innsbrucki és a Burg Kastl-i magyar gimnáziumban végezte, majd a Bécsi Egyetemen geológiai és kőzettani diplomát és doktorátust szerzett. Nyugdíjba vonulásáig a földgázkutatás területén dolgozott.

"Amit Burg Kastl-ban a lelkembe ültettek, azt ma is mint örökséget hordom magamban. Nem volt az más, mint a magyar nemzet szeretete, a magyar kultúra és nyelv tisztelete. Ezeket az értékeket szeretném továbbadni az engem követő generációknak, valamint azt a tapasztatomat, hogy nem elég egyénileg nagy magyarnak lenni, közösségileg is kell munkálkodni."

Közel 50 éven át különböző minőségben szolgálta a magyar ügyet Ausztriában. A Központi Szövetség tisztségviselőjeként az 1980-as években aktívan részt vett a bécsi magyar közösség állami elismeréséért folytatott küzdelemben.

Smuk András előbb titkára, majd 2008-ban elnöke volt a bécsi „Europa“-Club magyar kultúregyesületnek. Elkötelezettségével és munkájával sokat tett azért, hogy az ausztriai magyarság elismertsége és a bécsi magyar kulturális közösség évtizedek után is élő valóság legyen.

Az „Europa“-Clubot, a bécsi magyarok kulturális központját 1964-ben alapították az 1956-os forradalom után Bécsbe menekült magyar fiatalok. A fiatal magyar menekültek hasonló gondolkodású emberek közösségét szerették volna létrehozni Ausztriában, hogy leküzdjék a nyelvi korlátot, amely az ausztriai honosításuk előfeltétele volt. Már 1967-ben a hangsúly a szórakozóhely funkcióról a magyarság történelmi és kulturális értékeinek védelmére, megőrzésére és ápolására helyeződött át. Az „Europa“-Club ma is fontos szerepet játszik a bécsi magyar kultúra és identitás megőrzésében, közösségi és kulturális rendezvények szervezésével az ausztriai magyar diaszpóra számára.

Smuk András 1970 óta aktívan részt vesz az ausztriai magyar klubok munkájában, ahol folyamatosan azon dolgozik, hogy az Ausztriában élő magyarok ne veszítsék el gyökereiket, megőrizhessék és ápolhassák kultúrájukat.

„A haza fogalma gyökereket és életteret jelent, hol az ember született és nevelkedett. Az anyanyelv meghatározza az ember további életét. Az élet a világ bármely részére sodorja, a szülőhely, hol felnevelkedett, mindig eszébe jut, ha rágondol, szívét melegség önti el és vágyik vissza." - Smuk András

2009. április 25-én Smuk András az „Europa“-Club 45 éves fennállását ünneplő gálaesten vehette át az Árpád fejedelem-díjat. 2013. április 17-én a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés oklevelet vehetett át. 2017-ben a Centrope-díjjal tüntették ki a határokon átnyúló kapcsolatok előmozdításáért és a közép-európai régiókkal végzett kiemelkedő közösségi munkájáért. 2021-ben az „Europa“-Club megkapta a Magyarország Barátai Alapítvány Magyarország Barátai Díját. Smuk András maga is tagja volt a portálunkat kiadó Magyarország Barátai Alapítványnak.

2022. szeptember 22-én Jánossomorja díszpolgárává avatták (Pusztaszomorja 1970-ben egyesült közvetlen szomszédjaival, Mosonszentjánossal és Mosonszentpéterrel, így jött létre Jánossomorja).

Fotó: Hungary Today/Tamás Lénárd