Demény Pál kapta a Szent István rendet

Demény Pál népességkutató, demográfus, a Magyarország Barátai Közösség tagja kapta 2018-ban a Szent István rendet

Az államfő beszédében hangsúlyozta, a Szent István Rendet évről évre olyan kiváló magyarok kapják, akik tehetségükkel és munkájukkal, adottságaikkal és szorgalmukkal a maguk egyéni útját járva igazságokra találnak. Demény Pál - az elnök szavai szerint - egész életében arra keresett választ, hogy az ember legszemélyesebb döntése, a családalapítás, gyermekvállalás miként hat a nagyobb közösségre: egy népcsoportra, egy nemzetre, egy földrészre, egy történelmi korszakra. Áder János elmondta, Demény szerteágazó tapasztalatai világosan megmutatják, hogycsak annak a nemzetnek van jövője, amely érzékeny szemlélettel el tudja érni, hogy megszülessenek a gyermekek, akikre a szüleik eredendően vágynak, s akik a közösség túlélését jelentik.Kiemelte, Demény Pál eredményekben és elismerésekben gazdag tudományos pályafutás birtokában "ma önmagával szembesíti az immáron valóban vénséges Európát".Kérdése, hogy Európa túlélve megannyi kataklizmát, éppen a minden korábbinál hosszabb életet és nagyobb bőséget kínáló, békés jólét korában veszíti el reprodukciós képességét, és számolja fel lassanként önmagát- fejtette ki az államfő. 

"Ha Európa más jövőt szeretne leszármazottai számára, a cselekvés órája nem sokáig halogatható" - idézte Áder János a kitüntetettet, majd szintén Demény Pál egyik írását felidézve hozzátette,a tartós és rohamos népességfogyás végső soron olyan, mint egy kollektív nemzeti és civilizációs öngyilkosság.

A köztársasági elnök köszönetet mondott Demény Pálnak, amiért "mind a mai napig a tudomány tényeivel figyelmezet minket: döntéseinket ne csak érzelmekkel, rövid távú politikai vagy gazdasági haszonnal mérjük".

Életműve annak ékes bizonysága, hogy a népességtudomány célokat és érveket adhat a döntéshozók kezébe - mondta Áder János, aki arra kérte a kitüntetettet, nemzetközi tekintélyével, továbbra is segítse, hogy a tudomány és a politika együtt szolgálhassa a közjót.

A kitüntetés átadásakor felolvasott laudációban közölték, Demény Pál a modern demográfia egyik legelismertebb nemzetközi szaktekintélyeként, a magyar tudományosság jó hírnevét világszerte erősítő kutatói és oktatói pályája, valaminta népességfogyás megállítására is megoldást kereső nagy hatású tudományos életműve elismeréseként vehette át a Szent István Rend kitüntetést. 

Hangsúlyozták, a történelem, a szakmai tapasztalat és a jelen folytonos vizsgálata Demény Pállal azt mondatja, hogya népesség keveredése, a ki- és bevándorlás a nemzetek hosszú távú gondjait nem oldja meg.A kulcs a családok kiszámítható támogatásában van, csak általuk érhetünk el nagyobb szolidaritást, amikor - megfogalmazása szerint - "az egyéni (...) döntések összeredménye harmóniában van a nemzet, sőt a globális társadalom érdekeivel" - hangzott el a laudációban.

Demény Pál demográfus, közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a University of Hawaii volt professzora,a New York-i Population Council volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development Review alapítója és volt főszerkesztője.

Demény Pál György: Büszkeséggel és örömmel fogadom a kitüntetést

Demény Pál György szerint, noha manapság már sok szó esik erről a statisztikai tényről, a népességváltozás azonban évről évre alig észrevehető.A status quo fenntartása azonban olyan demográfiai lejtőt eredményez, amely hosszú távon nemzeti megsemmisüléshez vezet- jegyezte meg a demográfus.

Mint mondta, a születések száma egyéni döntések eredménye és a döntések szabadsága alapvető, meg nem kérdőjelezhető személyes jog. Ugyanakkor összességükben ezeknek a döntéseknek harmóniában kell lenniük a közérdekkel.

"Ennek megteremtése a népességpolitika feladata.Magyarország, európai összehasonlításban bőkezűen támogatja a családokat, növelve a gyermekvállalási kedvet és a valószínűséget,hogy a kívánt gyermekek megszülessenek, és egészséges, jól képzett felnőttekké váljanak" - fűzte hozzá.

Kiemelte:Európában példamutató módon a magyar politika kitűzött célja egy olyan termékenységi szint elérése, amely hosszú távon biztosítaná a népességszám stabilizációját.A cél eléréséhez szükséges intézmények hatékonyságának növeléséről szólva Demény Pál György fontos feladatnak nevezte a gyermekbarát kulturális változás elősegítését, az anyagi támogatások további növelését, valamint az új eszközök bevezetésének napirendre kerülését.

"Több mint fél évszázados tudományos munkásságom, az 1961-es princetoni közgazdasági doktorátusomtól kezdve legfőképpen ennek az előmozdítását szolgálta" - mutatott rá a szakember, megemlítve három olyan unortodox javaslatát, amelyek születést ösztönzők, ugyanakkor általános politikai és etikai érvekkel is alátámasztottak.

"Az egyik szavazati jogot adna minden állampolgárnak, korra való tekintet nélkül.A kiskorúak szavazati jogát édesanyjuk vagy ritka esetben nevelőszülőjük, gyakorolná.Egy másik javaslatom visszaállítaná a tradicionális társadalmakban egykor meglévő kapcsolatot az időskorúak anyagi biztonsága és felnevelt gyermekeik gazdasági teljesítménye között. Egy harmadik javaslatom megteremtené a teljes támogatottságú anyaság intézményét sokgyermekes családok számára" - fejtette ki.

A demográfus szerint ezekre a reformokra megérett az idő, és ha Magyarország élen járna a bevezetésükben, az példaként szolgálna sok más alacsony termékenységű ország számára, különösen Európában.

Mint fogalmazott, "Európa demográfiai marginalizációja a világ össznépességén belül elkerülhetetlenül folytatódni fog a 21. század folyamán. Ami elkerülhetetlen, azon felesleges sajnálkozni.Európa fő feladata - mint Magyarországé is - a demográfiai lejtőn való megállás és ily módon a hosszú távú népességstabilizáció biztosítása, saját népességének vitalitására támaszkodva.Ha a politikai bátorság és akarat meg van erre, a cél elérhető" - jelentette ki.

A kitüntetési ceremónián jelen volt többek között Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke, Darák Péter, a Kúria elnöke, Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, valamint a kormány több tagja.

(Forrás: origo.hu)