Az Aranybulla, mint a magyar alkotmányosság alapköve

Az Országgyűlés tavaly, az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóján, április 24-ét az Aranybulla napjává nyilvánította. Idén, ezen a napon a Magyarország Barátai Alapítvány (MOBA) "Magyarságunk Decretuma - civilizációs örökségünk" címmel rendezett konferenciát Budapesten, a Károlyi-Csekonics-palotában.

Vizi E. Szilveszter. Fotó: Hungary Today

„Konferenciánk célja, hogy hozzájáruljon egy közös gondolkodáshoz, amely elhelyezi Magyarország történelmi alkotmányát, az Aranybullát, az európai alkotmányos, politikai, kulturális örökségben és kiemeli jelentőségét az európai értékrend alakulásában" - mondta megnyitó beszédében Vizi E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. „Nyelvünk és kultúránk egyedisége egyesít bennünket, éljünk bárhol a Kárpát-medencében, vagy bárhol a világon" - tette hozzá.

„Mi, magyarok sajátos fejlődési utat jártunk be. A szabadságért vívott küzdelmeinkről, a szuverenitásunk és nemzeti érdekeink külső befolyással szembeni védelméről való gondolkodáshoz, az Aranybulla keretet ad. Segít megérteni a világgal, hogy kik vagyunk mi magyarok, honnan jöttünk, hová tartunk, és mi a szerepünk Európában és a világban. De hová tart Európa?" - kérdezte Vizi E. Szilveszter.

Az alapítvány elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a MOBA küldetése „az emlékezés, a magyarságtudat erősítése, a magyar örökség és értékek ápolása". Felidézte, hogy ennek jegyében jelent meg tavaly a „Magyarságunk Decretuma - 800 éve az Aranybulla" című album. A kötet azért is különösen értékes, mert benne van Varga Judit igazságügyi miniszter bevezető beszéde és Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnökének záróbeszéde. Igazi kuriózumnak Kocsis Károly geográfus, akadémikus, a MOBA kuratóriumának tagja, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajzi Intézetének igazgatója által készített Európa térképet, mely az Aranybulla megjelenésének évében, 1222-ben mutatja be kontinenst.

Sulyok Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke előadásában felidézte, hogy az Aranybulla a magyar alkotmányosság fejlődésének kiindulópontja. Nem véletlen, hogy az Alkotmánybíróság bírái a döntések nyilvános kihirdetésekor az Aranybullát ábrázoló érmet viselnek. Az Aranybulla „önmagában is szimbólum: az alkotmányos hatalomgyakorlás jelképe".

Sulyok Tamás. Fotó: Hungary Today

Sulyok Tamás kifejtette: 801 évvel ezelőtt született meg a magyar alkotmánytörténet első és máig ható sarokköve, az Aranybulla. Az elmúlt 800 évben olyan fogalmak születtek, mint a nemzet, az állami önkorlátozás, a demokratikus hatalomgyakorlás, a jogállam, és olyan fogalmak tűntek el, legalábbis az alkotmányos rendből, mint a nemesség és a király" - emlékeztetett. „Ahogy a világ folyamatosan változik, úgy a hatalomgyakorlás rendszere és módszertana is" - tette hozzá.

„Tetteink és küzdelmeink a későbbi korok történelmévé válnak, ahogyan az Aranybulla és azok, akik létrehozták, már számunkra is történelem,“

mondta az Alkotmánybíróság elnöke.

Martonyi János volt külügyminiszter, a MOBA kuratóriumának tagja rámutatott, hogy a magyar történelmi alkotmány az Aranybulla nélkül nem járta volna végig fejlődési útját. „A magyar kultúra egyedülálló vívmánya a történelmi alkotmányunk, nemzeti identitásunk sűrített kifejeződése, az alkotmányfejlődés csodája Európában, sőt a világban is" - fejtette ki. Martonyi János szerint Magyarország történeti alkotmánya az elmúlt ezer év európai alkotmányfejlődésével elválaszthatatlan kölcsönhatásban állt.

Martonyi János. Fotó: Hungary Today

„Az európai alkotmányos fejlődés másképp alakult volna a magyar történelmi alkotmány nélkül,"

hangsúlyozta, különös kiemelve a hatalom korlátozásának elvét.

Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora, a Fidesz európai parlamenti képviselője emlékeztetett arra, hogy Magyarország számára „nem a gazdag olajmezők, a tengerek, az értékes ásványkincsek, a természeti csodák, hanem elsősorban a tudás kincse biztosította és biztosítja ma is a megmaradásunkat, önazonosságunkat, függetlenségünket, a jövőnk építésének lehetőségét a történelem hullámvölgyei közepette".

Hangsúlyozta: „a tanítás és a tanulás szabadsága, a kultúra megőrzése és továbbadása tehát a magyar alkotmányos örökség sarokkövei. A vita és az ellentétes nézetek ütköztetése mindig is ösztönzőleg hatott a tudományos életre. Az évszázadok során kialakult történelmi alkotmányunk az oktatáshoz való jogot, a tanítás és a tanulás szabadságát alapvető jognak tekintette és védte".

Trócsányi szerint

„az Európai Unió nem tartja tiszteletben a tagállamok egyenlőségét, mivel az Európai Bizottság politikai szempontok alapján dönt, amikor az uniós jog állítólagos megsértése miatt jogi lépéseket tesz a tagállamok ellen.“

„Az objektív és absztrakt szabályokon alapuló jog és az ezek alkalmazására évszázadok alatt kialakult jogi kultúra, amelynek ékes bizonyítéka a 800 éves Aranybulla, érthetetlennek tartja az ilyen európai eljárásokat" - zárta gondolatait.

Trócsányi László. Fotó: Hungary Today

Fodor István, a MOBA kuratóriumának tagja szerint, az Európai Unió értékközösségből érdekközösséggé változott. Felidézte, hogy Magyarország közel 20 évvel ezelőtti uniós csatlakozásakor hihetetlennek tűnt volna az Európai Unió mai állapota. Rámutatott, hogy a keleti tagállamokkal szembeni kettős mérce még mindig jelen van. Megjegyezte, hogy Magyarországot 2010 óta alaptalan és igazságtalan vádakkal illetik. Ezzel szemben szerinte Brüsszel igazi problémája Magyarországgal az, hogy a Fidesz-KNDP többször is kétharmados többséget szerzett.

Fodor István. Fotó: Hungary Today

Fodor István szerint kihívást jelentő, de nem lehetetlen feladat a MOBA számára, hogy ellensúlyozza a nemzetközi médiában Magyarországról kialakult torz képet.

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy az alapítvány tagjai véleményformálók, az objektív tájékoztatást pedig konferenciákon, könyveken és egyéb kiadványokon, tanfolyamokon, valamint a Hungary Today és az Ungarn Heute hírportálokon keresztül biztosítják. Azt is hangsúlyozta, hogy a jövőre nézve cél, hogy bővítsék Magyarország barátainak körét.

A konferencián részt vett - többek között - Szili Katalin országgyűlési képviselő, az Országgyűlés volt elnöke, Marton Éva operaénekes, a MOBA társalapítója, Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a MOBA felügyelőbizottságának elnöke, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke Havasi Dezső, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, valamint a kulturális és tudományos élet, és a diplomáciai testületek számos képviselője.

(L-R) Sulyok Tamás, Martonyi János, Vizi E. Szilveszter, Trócsányi László, Fodor István. Fotó: Hungary Today

A "Magyarságunk Decretuma - 800 éves az Aranybulla 1222-2022" c. album ezen a linken elérhető.

Főkép: mek.oszk.hu