„A hazafiság nem a holléttől függ”

Ünnepi a 2021-es év a Magyarország Barátai Alapítvány számára, nemcsak azért mert a pandémia miatti kényszerű kihagyás után megtarthatta éves világtalálkozóját, a VII. Magyarország Barátai Konferenciát, hanem mert fennállásának 10. évfordulója is idénre esik. A jubileum alkalmából egy művészi kivitelű albumot jelentetett meg az Alapítvány, amelynek köszöntőjében Prof. Dr. Vizi E. Szilveszter az Alapítvány elnöke a következőket írja:

„Magyarország Barátainak története 2008-ban kezdődött, amikor Orbán Viktorral és Martonyi Jánossal hármasban a 21. század kihívásairól és lehetőségeiről beszélgettünk. Arról, hogy a 20. században a tudományok, azon belül is a természettudományok exponenciális fejlődése mit eredményezett. Azt elemeztük, hogy az atomenergia felszabadítása, az IT-korszak, az automatizálás, az információs forradalom, és ezeknek globális rendszerré válása hogyan tette az embert soha nem látott mértékben kiszolgáltatottá, ugyanakkor milyen lehetőséget biztosít az egyén és a nagyközösség, a nemzet számára kapcsolatok létesítésében, a tudomány és a gazdaság eredményeinek naprakész honosításában.”

Ezek a gondolatok vezették el az Alapítókat oda, hogy létrehozzanak egy érdekközösséget. Ahogy Vizi elnök úr folytatja bevezetőjében: „Úgy gondoltuk, hogy ennek az érdekközösségnek tagjai lehetnek a diaszpórában élő, a tudomány, a kultúra, a gazdaság és a közélet területén sikeres magyarok, vagy azok, akik családi vagy egyéb okból kedvelik, elismerik népünket és egyetértenek céljainkkal, továbbá véleményükkel javítani tudják a hazánkról kialakult, gyakran a valóságot nem tükröző képet.”

Az Alapítvány által szervezett, mára 450 fős Magyarország Barátai Közösség tagjai a világ 45 országában élnek. A nemzetközi tudományos, művészeti, üzleti, illetve társadalmi élet kimagasló képviselői, akik saját országukban, szűkebb közösségükben véleményformálónak számítanak. Összeköti őket elkötelezettségük a nemzeti összetartozás erősítése mellett.

A kötet bemutatja az Alapítókon és Kurátorokon túl mindazokat, akik az Alapítvány eszmeiségének és működésének elhivatott támogatói, felöleli a dekádnyi múlt emlékezetes eseményeit, a mindvégig szem előtt tartott nemes, értékes küldetést, az elért sikereket és eredményeket.

Az Almanach díszpéldányait Vizi E. Szilveszter elnök nyújtotta át a fent említett Konferencián Áder János köztársasági elnöknek, Orbán Viktor miniszterelnöknek és az előadóknak, a további köteteket a jelenlévő vendégek ajándékát képezték. Az ötszáz nyomtatott példány eljut az Alapítvány tagjaihoz és partnereihez, online formában pedig a csatolt PDF-ben érhetik el az érdeklődők.