100 éves a Wallingford-i Magyar Klub

100 éves a Wallingford-i Magyar Klub

Wallingford, a Quinnipiac folyó völgyében fekvő 4O ezer lakosú város,  Hartford (Connecticut fővárosa) és a Yale Egyetemről ismert New Haven között a legnagyobb település, amelyet 1667-ben 38 család alapított. A19-ik század végén fontos ón és ezüstműves ipara sok európai bevándorlót, köztük magyarokat, vonzott, A lakosság nagyrésze ma is ezek leszármazottja. Sajnos nincs adatunk arról, hogy mennyi volt a magyar bevándorlók száma, de a századfordulóra már hét szervezetük és egy református templomuk volt. Ezek közül két egyesület 1918-ban határozta el egy magyar otthon létesítését, ugyanakkor egy Munkás Otthon is létesült, amely feltehetően része lett a Magyar Háznak. A Református Egylet, a Római és Görögkatólikus Egylet, a Szent László Egyesület, a Rákóczy Egyesület, a Zrínyi Miklós Egyesület, a Magyar és Tót Egyesület vezetői, valamint a református templom  részéről Kovács Béla tiszteletes tettek pénzbeli felajánlást, összesen 4,675 dollárt, az építésre.

 

A Buza és Bazsila építő cég a 147 Ward Street alatti telken 1923-es év végére befejezte a Magyar Ház építését, ahol 1024. január elsején formálisan megalakult a Magyar Ház Egyesület, amely ma is gazdája az épületnek. Az épület mai nagyságát két bővítés után nyerte el, 1948-ban az épület hátulját, 1958-ban az elejét bővítették.

 

Wallingford és környékének gazdasága, csakúgy mint a keleti partvidék régi ipari településeinél, mára jelentősen átalakult. A régi “rozsdaövezet” helyét a korszerű finommechanika és vegyiipar vette át. A környéken két zseniális magyar mérnök üzletember alapított lámpagyárat, amelynek több mint 3OO dolgozója közül számos magyar tartozik a Magyar Házhoz. Sauska Christian azóta Magyarországra is kiterjesztette gyárát.

 

Wallingford a környék kulturális életének is a központja.  Az Oakdale Szinház és a Wallingford-i Szimfónikus Zenekar tömegeket vonz. Itt van az Államok egyik leghíresebb magán iskolája, a Chote Academy.  A Magyar Klub “örökbefogadta”  Connecticut első magyar szerkészcsapatát, a Beodray Ferenc csapatot. A számos  rendezvény közül kiemelkedik az évi Májusi Bál, a Magyar Fesztivál,, Évi Piknik, Székelybál, Októberfest, szilveszteresti buli, valamint számos zenei, irodalmi esemény. Az egyik legaktívabb magyar egyesület, a Connecticut-i Magyar Kulturális Egyesület is a Magyar Ház tagja,  részben itt tartja rendezvényeit. Dr. Somogyi Balázs elnök és Kata Lenke titkár a környék magyarságának összetartó szervezője. 

 

 (Papp László beszámolója. Kép: https://www.korosiprogram.hu/galeria/kepek/eveswallingfordmagyar-klub)