Kando-Odescalchi Eszter – Egyesült Államok

Nagy örömmel csatlakoztam a Magyarország Barátai Alapítványhoz, amely mindenkit örömmel lát soraiban, aki szívén hordja magyar szülőföldünk sorsát és hisz abban, hogy a barátság és a felelősség kéz a kézben járnak.

Aquinói Szent Tamást idézve, nincs értékesebb ezen a földön, mint az igaz barátság. Ez a barátság hatotta át az Alapítvány 2016. májusi, kiválóan megszervezett konferenciájának légkörét is, melyen én is részt vettem.

Pénzt adni nem elég; a szívünket is adnunk kell, s meg kell mutatnunk a világnak, hogy kicsiny nemzetünk mennyivel járult hozzá a világhoz az emberi élet megannyi területén, az atomenergiától az olimpiai aranyérmekig. Azoknak, akik úgy gondolják, hogy mindez senkit sem érdekel: a világ igenis érdeklődéssel figyel bennünket!

Minden egyes alkalommal, amikor Magyarországról tartok előadást – lett légyen a téma a zene, a tudomány, a tánc vagy a nyelv –, az előadók tele vannak érdeklődőkkel. Például a New York-i Marist College-ban jelenleg „Az 1956-os magyar forradalom története” címmel futó, szeptemberben (a 2016. évi őszi szemeszterben) kezdődött kurzusomra túljelentkezés volt, már nem fogadjuk több diák jelentkezését. Hatalmas hurrá Magyarországnak és Barátainak!


Kando-Odescalchi Eszter – Egyesült Államok

Miska János – Kanada

Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, amikor Kanadában meghívót kaptam a MOB Alapítványhoz való csatlakozásra. Részt vettem mindhárom konferenciáján (írtam is róluk három kanadai magyar lapban is!), s szellemi felfrissülést jelentettek számomra a Magyarország, s általában a magyarság lélekemelő eredményeiről szóló műsorszámai. Egyike azon összejöveteleknek, amelyek őszinte várakozással töltenek el.


Miska János – Kanada

Dr. Kádár Lynn Katalin – Egyesült Államok

Bár Budapesten születtem, gyermekkorom óta külföldön élek. Egyike vagyok a külhoni magyar diaszpóra azon számos tagjának, akik nem csupán büszkék magyar gyökereikre, hanem érdeklődéssel követik és támogatják hazánk fejlődését. A Magyarország Barátai Alapítvány kitűnően szervezett, befogadó közösségként biztosítja a részvételt számunkra és mások számára, akik érdekeltek Magyarország további sikereiben gazdasági, kulturális és tudományos téren. Az Alapítvány éves konferenciája lehetőséget teremt a tájékozódásra, barátságok megújítására és újak kötésére; az esemény végére valamennyien gazdagodunk az élmény által.


Dr. Kádár Lynn Katalin – Egyesült Államok

Lajtha Ábel – Egyesült Államok
Van sok csoport a világon, amelyek azért sikeresek, mert kinek-kinek hasznos szerepet jelent a működésük. Én is több tudományos társaságnak vagyok tagja; ezeknek főképpen munkaismertetés, munkatámogatás, a tagok elismerése, hírlapok szervezése, gyűlések szervezése, álláskereső segítség, ösztöndíjak, stb. a szerepük. Van köztük nemzetközi és nemzeti társaság is. Nézve a helyi konferenciák programjait, még sokkal több társaságot lehet találni: szakmai-, nevelői-, sport-, iskolai klubok, és meg sok más társaság. Amit nem nagyon lehet látni, az egy nemzet csoportja (bár a szakmai csoportokban lehet nemzeti alcsoport).
      Mivel ez hiányzik, nagyon fontos, hogy most van egy csoport, a mi csoportunk, ami egy országot képvisel és támogat: a Magyarorszag Barátai Alapítvány. Ez nem egy állami, hivatalos csoport; ez egy független, az államunkat, Magyarországot tisztelő és támogató csoport. A társaság szerepe, ami állandó megbeszélések eredménye, sokoldalú, szükséges és fontos szerep. Nem csak védelmi, hanem ismeretterjesztő, és a magyar kultúrát, az ország eredményeit, az ország hírnevét ápoló társaság.
      Én azt hiszem, hasonló vagyok a legtöbb tagunkhoz. Magyarországon végeztem az elemi, középiskolás, és egyetemi tanulmányaimat. A magyar iskoláktól, de ugyancsak a magyarországi életemben sokat kaptam a tanáraimtól, a barátoktól, az idősebb ismerősöktől; ez az, ami engem formált és amiért hálával és köszönettel tartozom. Ezenkívül a magyar kultúra növelte mély magyar gyökereimet. Nem eléggé ismert, hogy a magyar kultúrához nagyon sok tehetség járult hozzá; nagyon sok, nemzetközi méretben fontos és nagy alkotó tehetség működött a múltban úgy, mint a jelenben; művészek, tudósok, technikusok, szakemberek, gondolkozók. Akik formálták is, de használták is a magyar kultúrát, magyar szellemet, amiben nem kis mértékben a történelmünknek volt fontos szerepe, és amiben a magyar értékelvek játszottak döntő szerepet. Az ország több mint ezer éves, azalatt sok szerencséje és sok nehézsége és balszerencséje befolyásolta az érzéseket. Nekem szerencsém volt a magyar kultúrának sok oldalát megismerni, nem csak az iskolában, a helyi életben, hanem édesapám entográfiai gyűjtései alkalmával is.
      Történelmünk alatt talán többször volt balszerencsénk, többször támadták vagy károsították az országot, mint segítették. Talán ez vezetett ahhoz, hogy a múltbéli magyar alkotók és alkotások nem érték el azt az elismerést, amit megérdemeltek. Ez sajnos még mindig így van, és én nagyon remélem, hogy a Magyarország Barátai ezt valamilyen mértékben meg tudja változtatni.
      Lezárásul hadd ismerjem el Elnökünk, Vizi E. Szilveszter hozzájárulását. Ő bárki másnál jobban, zseniálisan felismerte csoportunk szükségét, szerepét, és jobban, mint bárki más, az alkotója, belső motorja, építője a társaságnak. Kitűnő példája az alkotó magyaroknak, kitűnő példája a magyar gyökerek gyümölcsének.

Lajtha Ábel – Egyesült Államok

Richard Rittelmann – Svájc

Genfben születtem magyar anya (Farkas Judit) és német apa (Rolf Rittelmann) gyermekeként. Zenész családommal mindig is a magyar kultúra és tudásanyag népszerűsítésén munkálkodtunk, s Svájcban véletlenek folyamán igen nyitott és kreatív magyar diaszpóraközösséget alakíthattunk ki. Öt nyelven beszélek, operai karrieremnek köszönhetően a világ számos pontjára eljutok. Büszkeséggel döntött el, hogy a 2014-es budapesti Armel Operafesztiválon két nagydíjat is nyertem. A Magyarország Barátai Alapítvány jóvoltából ráébredhettem, hogy milyen jó érzés e nagy családhoz tartozni és büszkének lenni magyar örökségemre. Napjainkban a Magyarország Barátai Alapítvány a legjobb, magyarokat összefogó nemzetközi közösség.


Richard Rittelmann – Svájc

Miska János – Kanada

Nagy megtiszteltetést jelentett számomra, amikor Kanadában meghívót kaptam a MOB Alapítványhoz való csatlakozásra. Részt vettem mindhárom konferenciáján (írtam is róluk három kanadai magyar lapban is!), s szellemi felfrissülést jelentettek számomra a Magyarország, s általában a magyarság lélekemelő eredményeiről szóló műsorszámai. Egyike azon összejöveteleknek, amelyek őszinte várakozással töltenek el.

 


Miska János – Kanada

Pellionisz András – Szilikon Völgy, Kalifornia

A határok a történelemmel változnak. A világ magyarsága azonban mindenkor Agyhatalom volt. Sőt, ez most kiterebélyesedik. Európában sikerült, talán még egy Unión belül is, nemzetben, sőt nemzet-sorsközösségekben való gondolkodás útjára lépni. Vizi Szilveszter, aki félévszázados tudós kollégám és barátom, előállt korszakalkotó gondolatával, sőt meg is valósította ezt a világraszóló eszmei kapcsolatrendszert, az emberileg oly fontos összejövetellel. A tudomány, innováció, művészet, sport és hasonló szürkeállomány-siker (mert még a sportban sem csak a test, hanem a szellem is döntő lehet) mindig is átszőtte a világot. Tudósként és magyarként én soha “nem mentem el”. 1973-ban csak azért alapítottam meg a biológia geometrizálását a Szilikon Völgy Stanford egyetemén, majd a New York Egyetem professzoraként, utána ismét Kaliforniában, mert a barakkban, akármilyen vidám is próbált lenni, számítógépes új tudományt nem igazán lehetett megteremteni (főleg akkor, számítógép nélkül). Ma már viszont a genóm informatikájára hazánkban is kormányprogram sikeredik, minthogy például a rák legyőzése ugyanúgy a világ egyik tudományos-gyakorlati kulcskérdése, mint ahogy az atomhasadás, illetve atom-fúzió volt . A Magyarország Barátai korszakalkotó rendszerének segítségével ma már oda-vissza lehet járni, mint Széchenyi hídján. Az ország Vizi akadémikus egy varázsütésére, no meg rengeteg gondos fáradozások eredményeként, a magyar szellem világhálója lett. Széchenyi a művelt Nyugat intézményeit valósította meg, és az első állandó hidat építtette. Klebesberg Kuno Oxfordból hazahozta Szentgyörgyit, nem csak itthon felfuttatott felfedezéssel Nobel díjat kapni, de máig is viruló iskolát teremteni. Berlinből hazahozott egy másik iskolateremtőt, Bay Zoltánt. Vizi Szilveszter megannyi más kitűzött és elért célja között Széchenyi István Tudományos Akadémiáját elnökölte két igen nehéz időszakban, majd a tudományon és a határokon átnyúlva agyhatalmi szervezetet hozott létre. Köszönet érte! Gyarapodni és erősödni fog, és sok-sok nemzedékre lesz iskolapélda. Talán Magyarország Barátai tehetnek legtöbbet, hogy a világban egyre több magyarbarát legyen, akár magyar, akár nem ilyen szerencsés.


Pellionisz András – Szilikon Völgy, Kalifornia

Radda István – Ausztria

Nemzetünk értékeit a kultúra, tudomány, gazdaság és sport terén megtalálni és összehozni a Magyarország Barátai Alapítványban óriási teljesítménye volt professzor VIZI E. Szilveszter elnök és a kuratórium többi tagjának. Nagyon hiányzott már egy ilyen értékes közösség.

A célja egyrészt magunk felé magyarságtudatunk erősítése, másrészt kifelé a többségi társadalomban Magyarország pozitív elismerésének segítése. Ezt a két célt szolgálta az idei nagysikerű harmadik konferencia. Továbbra is szükséges a Friends of Hungary Foundation munkája és támogatása.


Radda István – Ausztria

Először 1974 és 1977 között éltünk Magyarországon, amikor feleségemmel és újszülött kislányommal ideküldtek, hogy a Brit Nagykövetségen dolgozzak. Az élet egy szovjet csatlós államban elszomorító volt számunkra, és megalázó a magyaroknak. Egyértelmű volt számomra, hogy Magyarország többet érdemel. Emlékszem, amikor egy borúlátó magyar szomszédomat próbáltam meggyőzni, hogy Magyarország egyszer demokratikus, virágzó, Svájchoz hasonló állam lesz a szovjet gyarmat helyén. Amikor 1995-ben nagykövetként tértem vissza, a drasztikus változások, amelyeket itt találtam, az általam jósolt jövő felé mutattak.  Persze még mindig sok a tennivaló. Remélem, hogy Magyarország Barátai jóindulatukkal, tudományos és kulturális energiáikkal és forrásaikkal, hozzájárulhatnak ennek a folyamatnak a folytatásához.


Báró Gelsey Vilmos KCSG – Egyesült Királyság

Teljesen egyetértek Kossuth Lajossal, hogy “gróf Széchenyi István volt a legnagyobb magyar”, aki számos dolgot bevezetett Magyarországon: megalapította a Magyar Tudományos Akadémiát, megírta Hitel című művét, bevezette a lóversenyt, támogatta a Lánchíd megépítését, stb. 

Mi a Magyarország Barátai Alapítványál igyekszünk a nyomában járni.


Báró Gelsey Vilmos KCSG – Egyesült Királyság

B. Nagy János – Belgium

“Sok régi baráttal találkoztam, akiket már vagy 40 éve nem làttam, és sok új baráttal is megismerkedtem. Ami a legfontosabb volt számomra, hogy az összes résztvevő ugyanazzal a lelkesedéssel és energiával vett részt, ami a hozzászolásokból jól kitűnt. Ez ad nagy reményt a további munkánknak, hogy nem vagyunk egyedül, és a pokol kapui sem fognak bennünket eltántorítani. Sok jó küzdelmet minden társunknak!”


B. Nagy János – Belgium

Paszternákné Dr. Hollósi Erzsébet – Egyesült Államok

“Eddig is minden erőmmel azon voltam, hogy a Magyarországról alkotott kép külföldön is pozitív, de legalább reális legyen. Tudom, hogy ezen a területen még sok a tennivaló, és ebben a munkában a továbbiakban is szívesen veszek reszt, ezúttal mint a Magyarország Barátai Alapítvány tagja.”


Paszternákné Dr. Hollósi Erzsébet – Egyesült Államok

Maros Zoltán – Kanada

“Mi, akik az alapítvány közösségét alkotjuk, sokat teszünk azért a közösségért, ahol éppen élünk. Nagyon fontos, hogy mindannyian büszkék lehessünk magyarságunkra. Ehhez tennünk kell hazánkért,  Magyarországért is, melyhez a barátságok nagyon sok erőt adnak.”


Maros Zoltán – Kanada

Áder János, köztársasági elnök

“Magyarország büszke lehet arra, hogy ilyen barátai vannak.”


Áder János, köztársasági elnök

Áder János, köztársasági elnök

„Az ország szeretete és a magyarság tisztelete fűzi össze a Magyarország Barátai Alapítvány tagjait”


Áder János, köztársasági elnök

Orbán Viktor, miniszterelnök

„Ideje tehát Magyarországnak is túltekintenie saját maga és Európa határain, és itt érkeztem el mondandóm végéhez, mert azt gondolom, hogy Önök ebben tudnak ma a legtöbbet segíteni nekünk.”


Orbán Viktor, miniszterelnök

Kiss-Borlase Egon – Svájc

„Nagyon szép emlékekkel gondolok vissza a kiválóan rendezett januári összejövetelre. Sokan tanulhatnának, hogy hogyan kell egy konferenciát megszervezni. Igaz nem mindenki tud olyan kedves és figyelmes lenni, mint maguk!”


Kiss-Borlase Egon – Svájc